Nu kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för nästa läsår

Publicerad 11 mars 2021

Om du som är vårdnadshavare behöver skolskjuts åt ditt barn nästa läsår kan du ansöka om det med e-tjänst eller blankett. Sista dagen att skicka in ansökan är 18 april. Det gäller oavsett om ditt barn går i grundskolan eller i grundsärskolan.

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i kommunal eller fristående grundskola eller grundsärskola får gratis skolkort till kollektivtrafiken. Elever som av olika skäl inte kan åka med kollektivtrafiken kan ha rätt till skolskjuts. Det kan vara om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsvariation, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet.

Ny ansökan varje läsår

Grundskoleförvaltningen godkänner ansökan för en termin eller ett läsår i taget. Det betyder att om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår behöver du ansöka om det. Det gäller även om ditt barn har rätt till skolskjuts nu.

Du kan ansöka på sidan Ansök om skolskjuts.

Sista dagen att ansöka är den 18 april. Om ditt barn får sin skolplacering efter den 18 april, till exempel genom ett skolbyte, kan du självklart ansöka även efter den 18 april.