Vi får bygga medan vi åker och testa medan vi kör

Publicerad 16 december 2020

Stina Hall Hellqvist är verksamhetschef för ett av sex verksamhetsområden på fackförvaltningen Intraservice sedan drygt ett år tillbaka. I just detta verksamhetsområde handlar det om tjänster inom kommunikation, ledning och styrning. Intraservice levererar gemensamma tjänster till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

— Innan Covid-19 var det många som tvekade inför nya digitala lösningar. Sen plötsligt insåg alla att vi var tvungna att snabbt införa dem för att kunna jobba och då kom en ketchupeffekt. Alla ville ha verktyg för att digitala möten, nämndmöten på distans med mera. Detta är bara början på en stor transformation som måste ske utifrån användarnas behov och gällande lagstiftning. Eftersom det är mycket vi inte gjort förut så måste vi våga bygga medan vi åker och testa medan vi kör, säger Stina Hall Hellqvist, verksamhetschef på Intraservice.

Kommunicera med omvärlden och med varandra

Tjänsterna inom kommunikation hjälper verksamheter i Göteborgs Stad att kommunicera med omvärlden och med varandra. Stadens webbplats, goteborg.se, är ett exempel på det förra och stadens intranät ett exempel på det senare. Dessutom ingår telefoni i kommunikationstjänsterna. Förutom dessa har Göteborgs Stad en egen inhouse-byrå som utvecklar stadens grafiska profil och erbjuder helhetslösningar inom kommunikation och grafisk produktion. Och verksamhetsområdet utvecklar och förvaltar tjänster inom Office 365.

  Vårt uppdrag är att bidra till en enklare och mer effektiv arbetsvardag för alla som arbetar i Göteborgs Stad, säger Stina Hall Hellqvist.  Alla våra tjänster måste fungera, varje dag.

Styrning och ledning på olika nivåer

Inom tjänsteområdet ledning och styrning finns bland andra tjänster som gör att politikerna får tillgång till sina handlingar och ett politiskt ärendehanteringssystem, tjänster inom processutveckling och möjligheter för stadens verksamheter att göra enkäter för att ta reda på vad brukare eller medarbetare. Dessutom verktyg för alla stadens chefer att planera och följa upp sin verksamhet och ännu så länge databaser i systemet Notes som ska avvecklas.

  Inom tjänsteområde ledning och styrning har vi en högre takt när det gäller utveckling jämfört med tidigare år. Vi utvecklar både arbetssätt och handlar upp en del nya system, både för att effektivisera våra arbetssätt och för att ha aktuella avtal, säger Stina Hall Hellqvist.

Dataskyddsenheten – en unik samlad verksamhet

Dessutom hör dataskyddsenheten till verksamhetsområdet. Uppdraget, eller tjänsten, dataskyddsombud innebär att ge råd, vägleda och granska Göteborgs Stads verksamheter. Enligt lagstiftningen ska fokus vara att värna om att de som har sina uppgifter registrerade hos Göteborgs Stad ska kunna känna sig trygga med hur staden hanterar deras personuppgifter.

Offentlig sektor är inte trögt och långsamt

Inom verksamhetsområdet finns många olika typer av människor och olika kompetenser. Men en typisk anställd arbetar på något sätt med tjänsteutveckling inom kommunikation eller offentlig förvaltning. Alla får ta tar stort ansvar för helheten och jobba utvecklingsorienterat med Göteborgs Stads bästa för ögonen.

  Många föreställer sig att det är trögt och långsamt att arbeta inom offentlig sektor, men initiativ och behov kommer från alla håll, säger Stina Hall Hellqvist.   Vi arbetar med att få komplexa system att fungera och utvecklar vår kultur, våra arbetssätt och vårt sätt att förhålla oss. Det är väl känt att vi i framtiden ser ökade behov, men minskat skatteunderlag. Det ställer högre krav på att vi digitaliserar och automatiserar för att kunna klara av att genomföra stadens uppdrag och samtidigt värna om skattebetalningarnas pengar. Där har Intraservice en viktig roll tillsammans med stadens verksamheter – att våga pröva nytt för att göra våra verksamheter så smarta och effektiva som möjligt.


Tre snabba med Stina Hall Hellqvist

Senast lästa bok, varför då?

Björn Natthiko Lindblad - "Jag kan ha fel" – som handlar om Björn att han har varit buddistmunk och har ALS och vet att han ska dö. Det är delvis en självbiografi men handlar om hur det är att vara människa och hur kan man förhålla sig till sig själv och sin omgivning.

Favoritgodis

Mörk, mörk choklad med nötter.

Vad ska du göra i jul?

Det blir ett speciellt år. För det första är det flera i min storfamilj som har haft covid-19, men vi kommer umgås utomhus ändå och till exempel spela julboule. Jag vill bara njuta av advent och jul med tidigt pynt i år! Jul och nyår är en mysig tid för att både boa in sig med tända ljus och samtidigt ha tid att vara aktiv utomhus.