Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Vi minskar antalet passagerare på flexlinjen för att minska risken för smittspridning

Publicerad 9 april 2020

Med anledning av coronapandemin har trafikkontoret beslutat att minska det maximala antalet passagerare som samtidigt får resa i flexlinjefordonen.

Från och med den 9 april gäller max sex resenärer åt gången på alla flexlinjer förutom flexlinjen Styrsö/Donsö. Där gäller max fyra resenärer åt gången.

Beslutet gäller från 9 april och tillsvidare.


${loading}