Arbete med fjärrvärme på Stålverksgatan, 7 november – 22 december

Publicerad 3 november 2022

Fjärrvärmearbete kommer att utföras på Stålverksgatan till spårvagnsdepån. Arbetet kommer främst att genomföras under dagtid klockan 06.30 – 16.00, med undantag för arbete vid extra trafikerade situationer som kan ske utanför standardtid.

Ett utav körfälten kommer att vara avstängt under arbetets gång vilket gör att vägen kommer ha mötande trafik. Det kommer att finnas skyltar på plats som hänvisar er rätt. Schakt genom infarter kommer att täckas med plåt. Gång- och cykelväg påverkas inte.