Familjecentralen viktig för att stärka familjer

Fotograf: Frida Winter

Publicerad 12 maj 2021

Till familjecentralen kan alla familjer komma, för att få stöd och råd om barnets hälsa och utveckling, men också för att träffa andra föräldrar och barn. Poängen med att samla olika verksamheter under samma tak är att kunna ge familjer ett lättillgängligt och snabbt stöd.

En del i arbetet för en jämlik stad

Arbetet för att Göteborg ska bli en jämlik stad pågår varje dag och ser ut på många olika sätt. En grundläggande del handlar om varje barns rätt till bra uppväxtvillkor. Genom att stärka de viktiga vuxna runt barnen, ger vi dem bättre förutsättningar att ge sina barn en god start i livet. Det kallas att arbeta familjecentrerat. Familjecentralerna är en viktig del i detta arbete.

– Familjecentralerna är en unik arena där familjer får möta verksamheter som samlats under samma tak. Just för att vårdnadshavare ska kunna få ett lättillgängligt stöd och snabbt få svar på sina frågor, säger Ann-Marie Halfvordsson, processledare inom satsningen Jämlik Stad.  

En mötesplats i Biskopsgården

På familjecentralen i södra Biskopsgården finns barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), socialtjänst och öppen förskola i samma byggnad. Hit kan familjer komma för att få stöd och råd om barns hälsa och utveckling men också för att träffa andra föräldrar och barn.

För Homejra Zafar och hennes två barn är familjecentralen en viktig knutpunkt. Öppna förskolan i huset har varit särskilt betydelsefull. När hon tog sin äldste son till BVC på familjecentralen för en hälsoundersökning när han var sex månader fick hon också tips om öppna förskolan.

– Vi gick dit samma dag, och vi har fortsatt att gå varje dag, även med min andra son som nu är 1,5 år. Jag hade ett behov av att träffa andra mammor och har lärt känna flera som jag nu har kontakt med även privat. Det finns också tre pedagoger på öppna förskolan som hjälper och stöttar föräldrar. Jag känner att jag fått ett annat stöd där än min familj kunnat ge.

– Det finns så många aktiviteter på öppna förskolan. Tandvården och föräldrastödjare kommer hit, och de ordnar aktiviteter kring läsning där barnen får böcker. Mina barn älskar öppna förskolan, och nu när pandemin gjort att vi inte kan gå dit känns det väldigt tomt, säger Homejra Zafar.

På familjecentralen finns också möjlighet att delta i föräldraträffar och andra gruppträffar. Homejra Zafar har själv deltagit i föräldraträffar som hon tycker varit bra för att förstå barnens utveckling bättre. Hon har rekommenderat vänner att besöka familjecentralen och tycker att det informeras för lite om vad den kan erbjuda.

– Många känner inte till familjecentralen och det är synd, för den är verkligen en tillgång.
De olika verksamheterna kompletterar varandra. Alla behövs och ger mycket stöd till föräldrar inom olika kategorier.

Samverkan med familjen i fokus

I Göteborg finns idag 10 familjecentraler. De är en del av samarbetet mellan stad och region som syftar till att ge alla barn möjlighet till goda uppväxtvillkor.

– Familjecentraler är en del av arbetet för att nå en mer jämlik stad med minskade skillnader mellan olika områden i Göteborg men också mellan olika grupper i befolkningen, säger Ann-Marie Halfvordsson.

I sitt arbete som processledare har hon i uppdrag att ge stöd i tidigt förebyggande arbete kring barn, ofta i samverkan mellan region och stad. Hon har ett särskilt fokus på att stödja etablering av familjecentraler.

– Vi har nyligen utvärderat samverkan i familjecentralerna och det är tydligt att det är gynnsamt, för familjernas skull men också för professionerna, att finnas i samma lokaler. De som arbetar på familjecentralerna ser att det ger bättre tillgänglighet för familjerna och större möjlighet att svara på familjens frågor i stunden eller enkelt lotsa vidare. 

– Men det är en utmaning att hitta bra lokaler, så därför pågår ett intensivt arbete för att stärka samverkan utan gemensamma lokaler.

I andra delar på Hisingen, i Kärra, Torslanda och norra Biskopsgården, har verksamheter kommit överens om stärkt samverkan kring barn och familj för att kunna möta familjernas behov tillsammans. Det innebär till exempel att aktiviteter planeras och genomförs i varandras lokaler. BVC och föräldrastödjare kommer regelbundet till öppna förskolan för att svara på frågor om barns utveckling och utmaningar i föräldraskapet. Och tandvården kommer för att prata om bra mat och vikten av tidigt skött tandhälsa.

– Föräldrar bryr sig inte om vilken verksamhet eller organisation som professionerna utgår från. Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen kommit överens om att arbeta familjecentrerat. Det betyder att det är vår skyldighet att kunna lotsa vidare till annan verksamhet, men också att samarbeta, samordna oss eller samverka när det behövs för att se hela familjen i en helhet, säger Ann-Marie Halfvordsson.

 

Om familjecentrerat arbetssätt (FCA):
Vi vet att barn och ungas start i livet präglas av föräldrarnas och andra viktiga vuxnas livsvillkor. Därför har Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen gemensamt bestämt att vi ska ha ett familjecentrerat förhållnings- och arbetssätt. Tillsammans, utifrån olika professioner och varje situation och fråga, stärker vi hela familjen. 

Här kan du läsa mer om familjecentraler.

Kontakt:
Ann-Marie Halfvordsson, processledare Jämlik stad
ann-marie.halfvordsson@forskola.goteborg.se