Nu införs en avgift för toalettbesök på alla offentliga toalettbyggnader

Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 1 november 2021

Från och med vecka 44, 1 november, börjar införandet av en avgift på fem kronor för ett toalettbesök på alla stadens offentliga toalettbyggnader. Arbetet med införandet sker stegvis och beräknas vara klart i slutet på året.

Anledningen att införa en avgift är för att öka tillgängligheten och minska den skadegörelse och olagliga verksamhet som toaletterna använts till. Toaletterna har på grund av detta ofta inte varit tillgängliga för personer som vill använda dem för det som de är avsedda för.

Arbetet med avgiftsinförandet börjar med toaletterna på Västra hamngatan och avslutas med toaletterna i Azaleadalen. Avgiften kommer att införas på alla stadens offentliga toalettbyggnader.

Avgiften kommer att kunna betalas med kort. En instruktion för hur betalningen går till kommer att finnas på toalettbyggnaderna.

Hårt ansatta byggnader

Toalettbyggnaderna har varit hårt ansatta av skadegörelse och olaglig verksamhet. Toaletterna har ockuperats under längre perioder för bland annat narkotikaanvändning, våldsbrott, prostitution och övernattning. Det förekom en hel del sanitär nedskräpning som ofta ledde till stopp i rören, samt bryt- och krosskador på inredningen. Sammantaget var toaletterna ofta avstängda och upptagna på grund av andra aktiviteter än det som toaletterna är avsedda för.

Erfarenheter från andra städer visar att införande av avgift för toalettbesök minskar mängden skadegörelse och ökar därmed livslängden på byggnaderna.

Testats under ett år

Under det senaste året har en avgift på fem kronor för toalettbesök tagits ut på Drottningtorgets och Hjalmar Brantingsplatsens toaletter. Resultatet visade på ökad tillgänglighet, trygghet och minskad skadegörelse. Vilket ledde till att toaletterna kunde användas för sitt egentliga syfte.

Synpunkter och frågor

De som vill lämna synpunkter eller har frågor kan antingen skicka in dem via e-post till goteborg@goteborg.se eller ringa Göteborgs Stads Kontaktcenter 031-365 00 00