Invigning av Aktivitetshuset Hammarkullen

Publicerad 2 mars 2018

Tisdagen den 6 mars kl. 17 är det dags för den officiella invigningen av Aktivitetshuset i Hammarkullen. I lokalerna, fördelade på hela 600 kvadratmeter, finns gott om plats för föreningar, nätverk och hyresgäster att mötas och samlas kring olika aktiviteter.

I Hammarkullen finns ett stort engagemang bland invånare i fritids- och föreningslivet. En utmaning har varit tillgång till lokaler som gör det möjligt att öppna upp fler mötesplatser och bedriva olika aktiviteter i området. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen och här är alla välkomna att boka in sig efter behov. Parterna har undertecknat ett samverkansavtal kring samarbetet och målet med den gemensamma satsningen är att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Det ska också underlätta för människor i Hammarkullen att skapa en meningsfull fritid och fungera som en naturlig mötesplats.

- Målet med Aktivitetshuset är att bidra till ett mer inkluderande lokalsamhälle genom att skapa en allmän mötesplats, där personer kan mötas och lära känna varandra, säger Eva Eckerbrant, enhetschef för Kulturhuset Blå Stället, som ansvarar för verksamheten.

Utvecklingen bestäms med invånarna

Lisa Rosengren, samordnare i Stadsdelsförvaltningen Angered, Aktivitetshuset Hammarkullen, är en av dem som ska bemanna lokalerna.

- Ett samhälle där invånarna är med i utvecklingen av sitt område skapar trygghet, främjar hälsan och bidrar till en mer jämlik stad, menar hon.

En viktig del i utvecklingen av Aktivitetshuset är att utformningen sker tillsammans med de boende i Hammarkullen.

- För att öka trivseln och tilliten mellan människor och samhället är det viktigt att invånarna och föreningarna i Hammarkullen får vara med och bestämma hur Aktivitetshuset ska utvecklas. De sitter med en massa kunskap och idéer som kan bli verklighet här, tillägger Lisa Rosengren.

Boka lokal vid behov

Redan under hösten smygöppnades lokalen och arbetet med att sätta ramarna kring hur huset används har startats upp tillsammans med föreningar och boende. Nu fortsätter alltså utvecklingen av Aktivitetshuset och från och med invigningsdagen är alla som bor och verkar i området välkomna att hyra någon av lokalerna vid behov.

Välkommen på invigning!

Kom och titta hur lokalerna ser ut och träffa andra som också är intresserade av Aktivitetshuset. Vi bjuder på underhållning, alkoholfria drinkar och lättare tilltugg.

Datum: Tisdag, 6 mars

Tid: kl. 17 -19

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 38-44