Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanning på lekplatser

Avtalen med stadsdelarna för bemannade lekplatserna sägs upp.

Publicerad 16 december 2019

Efter beslut av kommunfullmäktige i budget 2020 säger park-och naturförvaltningen formellt upp avtalen med Stadsdelsförvaltningarna och de fyra bemannade lekplatserna Actionparken i Centrum, Plikta i Majorna Linné, Positivet i Askim-Frölunda-Högsbo och Bygglekplatsen på Västra Hisingen. Då Hammarkullens bemannade lekplats i Angered finansieras av Bostadsbolaget som är del av Framtiden-koncernen kommer dessa avtal fortlöpa som tidigare.

I budget 2020 har kommunfullmäktige beslutat att ta bort bemanningen på fyra av de fem lekplatser som har personal på plats idag. Som en konsekvens av detta har park- och naturförvaltningen fått i uppdrag att avveckla bemanning på lekplatserna. Lekplatserna och skateparken kommer att finnas kvar och förvaltas som vanligt av park- och naturförvaltningen.

Avtalen sägs upp innan årsskiftet 2019/2020 och innebär att bemanningen på lekplatserna beräknas upphöra från och med halvårsskiftet 30 juni 2020.

Konsekvenserna utreds

Inför avvecklingen har park- och naturförvaltningen fått i uppdrag av park- och naturnämnden att, i samverkan med berörda stadsdelar som ansvarar för personalen, utreda förutsättningarna för och beskriva konsekvenserna av att ta bort bemanning på lekplatser under 2020.

Park- och naturförvaltningen kommer i samband med avvecklingen att utreda förutsättningar för andra trygghetsskapande åtgärder i berörda områden i samverkan med andra aktörer.

Berörda stadsdelsförvaltningar ansvarar för att avveckla bemanningen på lekplatserna och för kommunikationen kring avvecklingen. På vissa enheter diskuteras hur parkernas förebyggande och främjande verksamhet ska kunna fortsätta.


    ${loading}