Information om uteserveringar sommarsäsongen 2023

:

Publicerad 18 januari 2023

Ska du ha en uteservering sommaren 2023? Det är hög tid att söka de tillstånd du behöver. Alla behöver söka tillstånd även om du ska ha kvar samma utformning på din uteservering som du hade sommaren 2022.

Två viktiga saker att tänka på:

  1. Alla behöver skicka in ny ansökan om markupplåtelse och bygglov inför säsongen 2023
    Även om du ska ha samma uteservering som 2022 behöver du skicka in ansökan om att använda stadens mark och om din uteservering kräver - söka bygglov.

  2. Tillgänglighet och framkomlighet är viktigt för alla
    Alla uteserveringar behöver följa de regler som finns i riktlinjen gällande tillgänglighet och framkomlighet för att få markupplåtelse och bygglov. Detta gäller både befintliga och nya uteserveringar. 

När är uteserveringssäsongen?

Sommarsäsongen för uteserveringar är 1 april till 31 oktober.

Riktlinjer kring uteserveringar

Göteborgs uteserveringar betyder mycket för staden och det finns riktlinjer som du behöver följa.

Information, råd och regler för uteserveringar i Göteborg

Riktlinjerna är beslutade av byggnadsnämnden och trafiknämnden 2021

Under 2023 finns vissa undantag i riktlinjerna

Har du frågor?

Om du har frågor om mötet eller vill ha mer information mejla uteserveringar@stadsbyggnad.goteborg.se 

Inspelat möte 30 januari

Den 9 december och 30 januari har vi haft digitalt informationsmöte om vad som gäller för uteserveringar 2023. Hä

Presentation från mötet 30 januari

Presentation informationsmöte uteserveringar 30 januari 2023