Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 29 maj 2020 klockan 15:41 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Beslut om stöd till föreningar med anledning av coronaviruset

Publicerad 7 april 2020

Många föreningar drabbas hårt av coronaviruset bland annat genom inställda aktiviteter och arrangemang. Idrotts- och föreningsnämnden har den 7 april, genom ett ordförandebeslut, fattat beslut om flera insatser för att kompensera föreningar och organisationer i Göteborg som drabbats ekonomiskt.

Ingen minskning av aktivitetsbidraget

Många föreningar har behövt minska antalet aktiviteter på grund av coronaviruset. Även antalet deltagare på aktiviteterna har i många fall minskat.

För att detta inte ska påverka föreningarna negativt ekonomiskt kommer utbetalningen av aktivitetsbidrag för våren 2020 att baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för våren 2019.

Bidrag för kostnader kopplade till coronaviruset

Tre miljoner kronor har avsatts för föreningar som drabbats ekonomiskt av coronavirusets konsekvenser. Det kan exempelvis handla om föreningar som gått miste om intäkter på grund av inställda cuper, turneringar och arrangemang eller uteblivna anmälningsavgifter.

Amorteringsfritt för föreningar som har lån med kommunal borgen

Föreningar som har lån med kommunal borgen kan beviljas amorteringsfrihet under 2020 på upp till 12 månader. Lånet och det kommunala borgensåtagandet förlängs då med motsvarande period.

Mer information

Föreningar som vill veta mer om besluten och hur man gör för att ta del av insatserna hittar information om detta på bok.goteborg.se.

${loading}