Ledningsarbeten på Heurlins Plats

Fotograf:

Publicerad 3 januari 2022

Måndagen den 10 januari planerar vi att starta ledningsarbeten på Heurlins Plats. Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset och beräknas i sin helhet att pågå i cirka 8 veckor. Entrén till biograf Draken är öppen och filmfestivalen pågår som vanligt.

Infarten till Heurlins Plats från Järntorgsgatan stängs för fordonstrafik under arbetet. Infarten från andra hållet (från Emigrantvägen) är öppen som vanligt, och dit tar du dig genom att runda Folkets Hus via Järntorget. Utfarten från Heurlins Plats liksom busshållplatsen flyttas några meter i sidled mot Lagerhuset. P-platserna öster om Folkets Hus tas i anspråk under arbetet.

Gång- och cykelbanorna är öppna som vanligt, med bryggor över schakten. Cykelbanan på Järntorgsgatans västra sida blir något bredare och dubbelriktas för säkrare cykling.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner och paddning när vi fyller igen schakten.