Markarbete på Billerudsgatan, november 2021 – februari 2022

Röd markering anger aktuellt arbetsområde. Blå markering visar gångväg från Uddeholmsgatan till Torpaskolan.

Publicerad 29 oktober 2021

Under hösten och vintern 2021/2022 bygger trafikkontoret om en cirka 400 meter lång sträcka på befintlig gång- och cykelbana till pendlingscykelbana längs Torpavallsgatan. Sträckan gäller Kaggeledsgatan – Billerudsgatan. Arbetet på Billerudsgatan utförs vardagar mellan klockan 07 – 16 med start måndag 8 november och beräknas pågå till februari 2022.

Arbete ska inom kort utföras på Billerudsgatan utanför Torpaskolan. Arbetet innefattar schaktning, rivning av asfalt, beläggning av ny asfalt och ny belysning.

Begränsad infart till Torpaskolan

När arbete bedrivs på Billerudsgatan kommer möjligheten att köra in på gatan till Torpaskolan för att lämna och hämta att vara begränsad. Var därför uppmärksam och följ lokal skyltning på plats.

Bortplockning av parkeringsplatser på Billerudsgatan

Från och med måndag 8 november kommer parkeringsplatser på Billerudsgatan att tas bort. Av- och påstigning till skolan hänvisas till Uddeholmsgatan.

Se kartbild.