Nytt från Norra Hisingens stadsdelsnämnd den 25 september 2018

Publicerad 4 oktober 2018

Ny inriktning för mötesplatser i Norra Hisingen, åtgärder och strategier för en ekonomi i balans samt arbetsmiljöarbete och uppföljningsrapport. Det var några av ärendena som var uppe på nämndens möte den 25 september.

Åtgärdsplan för ekonomin

Senaste prognosen för 2018 pekar på ett underskott på minus 40 miljoner kronor. Förvaltningen har tagit fram förslag på kortsiktiga åtgärder som nämnden fattade beslut om, bland annat åtgärder inom äldreomsorgen samt ett tillfälligt avsteg från att endast ha 5 procent andel timanställda. Förvaltningen har arbetat fram långsiktiga strategier för att få ekonomi i balans på sikt. Nämnden fattade beslut om att ta av eget kapital samt ansöka från kommunstyrelsen om att få ta ytterligare av eget kapital.

Nämnden fattade beslut om ny inriktning för mötesplatser, se nedan.

Ny inriktning på mötesplatser

Nämnden fattade beslut om en ny inriktning för mötesplatser. Det innebär att förvaltningen nu ska komma med en tydligare beskrivning till nämndmötet den 11 december: Vilken organisation och arbetssätt, omfattning och kvalitet våra mötesplatser ska ha i framtiden. Förvaltningen kommer jobba med frågan om förändring av mötesplatser i dialog med medarbetare och berörda kommuninvånare.

Beskrivning av hur Norra Hisingen arbetar systematiskt med arbetsmiljön

Norra Hisingen har lägst sjukfrånvaro av stadsdelarna. Det beror på tidiga insatser rehabilitering och fokus på hälsofrämjande arbete.

Uppföljning av Norra Hisingens arbete med mål och uppdrag

Uppföljningsrapporten kan du läsa i sin helhet genom länken längst ned.

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentral

Nämnden fattade beslut om att förlänga avtalet i två år.

Länk till föredragningslista, samtliga ärenden med underlag samt protokoll.