Smidesgatan och Bleckvarugatan delvis avstängda 13 februari - 31 maj

Publicerad 8 februari 2019

I samband med ledningsarbeten och byggnation av ny lokalgata kommer en del av Smidesgatan och Bleckvarugatan stängas av under perioden 13 februari – 31 maj.

Det kommer under arbetsperioden, under dygnets alla timmar, inte vara möjligt att komma runt via svängen längst in på Smidesgatan och Bleckvarugatan.
Orangea informationstavlor kommer sättas upp i vardera gatas infart från Ringögatan.