Johanna nomineras för sitt arbete med Barnens växthus

Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 24 maj 2021

Johanna Reteike, planeringsledare på park- och naturförvaltningen, är en av 10 representanter från Göteborgs Stad som deltar vid seminariet Ungt Ledarskap den 2 juni på temat värdebaserat ledarskap där Konung Carl XVI Gustaf står som värd – detta framförallt med anledning av sitt arbete med Barnens växthus.

Göteborgs Stad nominerar drygt 10 personer varje år till seminariet Ungt ledarskap som samlar entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om värdebaserat ledarskap och goda värderingar. Det är Johannas engagemang och arbete med Barnens växthus och andra lovaktiviteter för barn som ligger bakom nomineringen. Seminariet arrangeras i år digitalt och sänds från Börsen i Göteborg.

Johanna Reteike – Det känns ärofyllt att nomineras och att representera Göteborgs Stad och park- och naturförvaltningen i detta sammanhang. Barnens växthus är ett roligt och viktigt initiativ där det känns som att vi gör skillnad på riktigt för barns vardag och lärande, säger Johanna.

Barnens växthus genomfördes första gången i september 2019 med över 12 000 besökare. Och även i år förvandlas växthuset i Trädgårdsföreningen till en spännande aktivitets- och upplevelsearena. Denna gång primärt för skolbarn i årskurs 1–3 och grundsärskolan med undantag för tre lördagar som är öppna för allmänheten. Temat för i år är biologisk mångfald och fokus blir att låta barn lära sig om biologisk mångfald på ett inspirerande, nyfiket och kunskapsgivande sätt.

Samarbete ser Johanna som en framgångsfaktor i arbetet med Barnens växthus. Förutom park- och naturförvaltningen står också Göteborgs botaniska trädgård som arrangör och håller även dem i flera av skollektionerna. Medverkar gör också kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Aktörer som Nordens ark och Naturhistoriska muséet gör också gästspel i programmet.

– Vi tycker att det är viktigt att göra detta tillsammans. Vi har försökt skapa en bredd i både utbudet av skollektioner och i programmet för allmänheten på temat biologisk mångfald för att visa att det innehåller så himla mycket olika saker, berättar Johanna.

Nytt för i år är att Johanna och arbetsgruppen valt att använda sig av en referensklass från årskurs 1 i framtagandet av både program och gestaltning av växthuset. Detta för att både testa idéer kring lektioner och aktiviteter men också för att få en bättre förståelse för hur barn vill lära sig om biologisk mångfald, djur och natur. Intresset för att agera referensklass har varit stort från både pedagoger och elever – något Johanna ser som mycket positivt.

Barfotalek i Barnens Växthus 2019– Referensklasser och barns delaktighet ser jag som ett vinnande koncept som bör vara ett självklart inslag när vi skapar platser och aktiviteter för barn. De är vår bästa expertpanel och det blir så mycket bättre när de är med, säger Johanna.

Och det har inte varit brist på goda idéer från barnen. Några barn vill lära sig genom att lyssna till en saga medan andra själva vill prata eller göra, någon vill förstå hur ljus och mörker påverkar djur och växter och någon vill lära sig allt om jord eller hur regnbågar blir till. Idéer som fått forma årets arrangemang. Referensklassen kommer i slutet av maj så fröer för ätbara växter i miljön där Barnens växthus kommer att arrangeras – som kommer blomma när de kommer tillbaka som besökare i höst.

Barnens växthus 2021

När? 21 augusti-18 september

Var? Växthuset i Trädgårdsföreningen

För vem? Bokningsbara skollektioner för årskurs 1–3 samt grundsärskola. Aktiviteter för allmänheten sker under tre lördagar.

Programpunkter för allmänheten

21 augusti: Invigning av Barnens växthus som en del av programmet för Göteborgs kulturkalas.

28 augusti: LONA-dagen med fokus på humlor.

18 september: Barnens växthus plockar skräp under Hela Sverige plockar skräp-dagen.

Håll utkik på goteborg.se/barnensvaxthus för mer information om program för de olika dagarna samt bokning av skollektionerna.