Nya krav på kontrollplanen

Fotograf: Stadsbyggnadskontoret

Publicerad 8 juli 2021

Varje år orsakar fel och skador i byggandet stora kostnader för samhället. Kontrollplanen är en viktig del i att komma tillrätta med problemet och därför publicerade Boverket den 1 augusti 2020 en ny vägledning för kontrollplaner på plan-och bygglagen (PBL) kunskapsbanken.


Stadsbyggnadskontoret kommer att följa Boverkets vägledning om vilket innehåll en kontrollplan ska ha, den riskbedömning som ska göras och hur kontrollplanen ska utformas. De nya kraven på kontrollplaners omfattning och innehåll innebär bland annat att:

  • entreprenörer och projektörer ska delta i en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen.
  • kontrollpunkterna vara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.
  • kontrollanten ska vara den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, och denne ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden kommer alltså inte godkänna att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen.

Kraven kommer att gälla i byggärenden som lämnats in 1 oktober 2021 eller senare, där stadsbyggnadskontoret krävt en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollplanens innehåll, kontrollplanens utformning, samt hur du gör riskbedömning på boverket.se