Försvarsmaktsövningen Aurora 17 pågår 11-29 september 2017

Fotograf: David Gernes/Försvarsmakten

Publicerad 5 september 2017

Trupper och fordon kan då synas på gatorna i Göteborg. Syftet med övningen är ett starkare försvar och en ökad samlad förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. Har du frågor om övningen? Vänd dig till Försvarsmakten.

Övningen Aurora 17 genomförs efter ett regeringsbeslut

Militär från USA, Frankrike, Estland och de nordiska länderna deltar i övningen. Trupper från dessa länder anländer till Göteborgs hamn och till Landvetter. Trupperna förläggs tillsammans med svensk militär vid Säve flygfält innan transport till ostkusten, där övningen fortsätter.

Göteborgs Stad deltar inte i övningen

Även om Aurora 17 genomförs delvis inom Göteborgs geografiska gränser, deltar inte Göteborgs Stad som organisation i övningen.

Har du frågor om övningen?

Om du har frågor eller synpunkter om övningen, vänd dig till Försvarsmakten. På deras webbplats finns information om övningen liksom frågor och svar.

Läs mer om övningen Aurora 17 på försvarsmaktens webbsida

På Försvarsmaktens webbsida hittar du också frågor och svar om Aurora 17.