De flesta äldre är nöjda med äldreomsorgen i Örgryte-Härlanda

Publicerad 24 oktober 2019

Årets resultat för Socialstyrelsens enkät visar att majoriteten äldre tycker att äldreomsorgen fungerar bra i Örgryte-Härlanda. På flera områden får stadsdelens äldreomsorg högre betyg än snittet för Göteborg, och lika höga betyg som för Sverige totalt.

På Örgryte-Härlandas äldreboenden är hyresgästerna lika nöjda som snittet i Sverige och med boendets utomhusmiljö är man till och med nöjdare. Smaken på maten får också högt betyg. Jämfört med förra året är det fler som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att göra sitt jobb, och att man tar hänsyn till hyresgästernas åsikter. Man behöver däremot bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar, tycker de som svarat.

Hemtjänsten resultat stabilt och pekar uppåt

Även inom hemtjänsten är det fler personer, jämfört med förra året, som tycker att personalen tar hänsyn till önskemål och åsikter när hjälpen ska ges och fler som upplever att personalen har tillräckligt med tid för arbetet. Totalt sett behöver stadsdelens hemtjänst bli bättre på att informera brukaren om tillfälliga förändringar, men i några områden har man blivit bättre på det sedan förra årets undersökning.

Pågående arbete för hög kvalitet

Socialstyrelsens undersökning mäter hur personer över 65, med äldreomsorg, upplever hur de har det. En del av det handlar om kvaliteten på äldreomsorgen, andra delar kan handla om kontakten med sjukvården men upplevd livskvalitet beror på fler saker.
- I våra verksamheter arbetar vi med kvaliteten hela året, säger Annika Ljungh, sektorschef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens undersökning visar när vi är på rätt väg och inom vilka områden vi behöver bli bättre. Det ger en vägledning inför vårt fortsatta kvalitetsarbete. I de tider vi har med tuffa ekonomiska förutsättningar är det viktigt att samtidigt behålla fokus på kvaliteten.

Läs mer på: www.socialstyrelsen.se