Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i oktober

Publicerad 28 oktober 2021

Här är några av de beslut som fattades vid nämnden för funktionsstöds möte den 27 oktober. Nämnden beslutar att godkänna två nya bostäder med särskild service. Beslut togs också att godkänna svar på förslag till socialdepartementet gällande personlig assistans och till kommunstyrelsen gällande barnrättsplan.

Svar till Socialdepartementet gällande utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”

Socialdepartementet har skickat rapporten ”Stärkt rätt till personlig assistans” till nämnden för funktionsstöd. Rapporten har tittat på hur den personliga assistansen kan stärkas och lämnar förslag inom tre olika områden.  Förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser, nya grundläggande behov och stärkt assistans för barn.

I sitt svar är förvaltningen i stort positiv till de förslag som rapporten lyfter. Men en önskan är att få förtydliganden och vägledning kring några av förslagen. Bland annat en tydligare definition kring vilka de nya grundläggande behoven är.

Sammanfattning av remissvar till Socialdepartementet angående Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

Svar till kommunstyrelsen om Göteborgs Stads barnrättsplan

Nämnden för funktionsstöd lämnat synpunkter på Göteborgs Stads nya barnrättsplan 2022-2024. Planen lyfter barnrättsperspektivet för att öka kompetensen över hela Göteborgs Stad.

Några av de synpunkter som förvaltningen för funktionsstöd lämnar handlar om att få en mer detaljerad beskrivning av kompentensutvecklingen. Bland annat att den ska bli mer djupgående och inrikta sig på att ledningsgrupper för mer kunskap om barnrättsanalys.  Men tycker också att det är viktigt att säkerställa att barns mänskliga rättigheter inom stadens olika ansvarsområden lyfts.

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Göteborgs Stads barnrättsplan

Göteborgs Stads barnrättsplan 2022 - 2024

Nya bostäder med särskild service vid Fixfabriken i Kungsladugård

Nämnden beslutar att godkänna två nya bostäder med särskild service vid Fixabriken kvarter 3 och 6. Bostäderna byggs i det nybyggda området vid Fixfabriken.  

Boendena består av åtta lägenheter, gemensamma utrymmen och ytor för personal. Lägenheterna innehåller två rum och kök. Preliminärt kommer inflyttning ske under, 2024.

Beslutet om nya bostäder följer Nämnden för funktionsstöds plan för bostäder med särskild service 2022 – 2025.

 Etablering av bostad med särskild service Fixfabriken (kvarter 3) i Kungsladugård

Etablering av bostad med särskild service Fixfabriken (kvarter 6) i Kungsladugård

Nämndhandlingar och protokoll

Här kan du läsa alla handlingar från nämndens möten.

Här kan du prenumerera på handlingar från nämnden

Nästa möte med nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte hålls den 24 november klockan 14. Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2, om inget annat anges. Mötena är stängda för allmänheten.