Samarbete mellan ungdomsrådet och Maskrosbarn stärker ungas röster

Fotograf: Susanne Thorsson

Publicerad 21 oktober 2019

Ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda och organisationen Maskrosbarn bjuder in till öppen föreläsning om hur unga personer kan påverka sin vardag och miljö. Samarbetet mellan ungdomsrådet och Maskrosbarn ska förhoppningsvis stärka de ungas röster samt hjälpa fler unga att hitta sammanhang och stöd i svåra stunder.

I våras startade samarbetet mellan ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda och barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Båda aktörerna riktar sig till unga i stadsdelen och tror på att ungdomars röster måste få en större plats hos beslutsfattare. De unga är experter på sina egna liv och de vuxna behöver lyssna mer för att veta vad de kan hjälpa till med.

Var femte ungdom lever i ett hem där det finns missbruk eller psykisk ohälsa. Föreningen Maskrosbarn arbetar med stöd till barn som har en förälder som dricker för mycket, tar droger, mår psykisk dåligt eller utsätter dem för våld.

Stärker ungas röster, så att de vuxna lyssnar

En annan viktig del i Maskrosbarns arbete är att påverka ute i samhället så att det blir bättre för alla barn som har det svårt hemma. Maskrosbarn har sedan starten för 14 år sedan alltid arbetat tillsammans med unga och sett till att deras röster kommer fram till vuxna som arbetar med barn samt beslutsfattare.

Så vill även ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda påverka. Rådet fungerar som en gemensam röst för de unga, så att de genom att stärka ungas röster, så att de vuxna och beslutsfattare lyssnar på vad som är viktigt för de unga i stadsdelen. Det är ju just de unga som är experter på sina egna liv.

Öppen föreläsning för ungdomar

Ungdomsrådet och Maskrosbarn bjuder tillsammans in ungdomar i stadsdelen till en öppen föreläsning om vikten av att ungdomar kan påverka sin egna vardag. Ungdomsrådet kommer berätta om sitt arbete i stadsdelen och vikten av att kunna påverka sin vardag. Maskrosbarn berättar om sin organisation och hur de kan hjälpa unga som lever i ett hem där det finns missbruk eller psykisk ohälsa.

Efter mötet blir det mingel, tid för frågor och fika.

När: kl.18 25 oktober på Kålltorps fritidsgård

För mer information ring Susanne Thorsson 0707851617

Fakta om Maskrosbarn

Hos Maskrosbarn kan 13–19 åringar få stöd över tid. De kan träffa både vuxna och andra ungdomar med liknande erfarenheter och stödet bygger alltid på frivillighet.

Maskrosbarn har bland annat ett coach-program, där barn får träffa vuxna som varit i samma situation och kan stötta den unga på olika sätt. Maskrosbarn har även en ungdomsgård i Göteborgs stad och anordnar läger, allt detta för unga i svåra hemsituationer i Västra Götalandsregionen. För att komma i kontakt med Maskrosbarn, gå in på www.maskrosbarn.org för att ta kontakt via chatt eller e-post.

Fakta om ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda

Ungdomsrådet arbetar aktivt med att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän. Rådet vänder sig till ungdomar mellan 12-26 år och bor i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Hit kan ungdomar vända sig med frågor eller idéer på hur en skulle kunna förändra till det bättre för ungdomar i Örgryte-Härlanda.

För att gå med i ungdomsrådet, kontakta Susanne Thorsson, telefon 070-785 16 17.