Artificiell intelligens hjälper eleverna lära sig läsa

Fotograf: Asbjörn Hanssen

Publicerad 11 oktober 2021

Skolorna testar hela tiden nya verktyg för att eleverna ska lära sig mer och nå sina mål. På Frölundaskolan prövas ett nytt system som ska hjälpa lärarna se hur bra eleverna läser. Systemet använder till del artificiell intelligens. Det innebär att datorerna lär sig under tiden de arbetar.

Lisbeth Lorné provar ett nytt system som använder sig av artificiell intelligens för att undersöka hur eleverna läser. 

— Jag börjar aldrig läsa längst ut till vänster. Det gör våra elever. De börjar ljuda från första bokstaven, säger Lisbeth Lorné.

Hon tittar upp från skärmen hon har framför sig. Lisbeth Lorné. är förstelärare och specialpedagog på Frölundaskolan sedan 12 år.

Kalle i årskurs 4 har läst en text och Lisbeth kan spela upp hur hans ögon rört sig över texten

— Vi ska använda oss av de verktyg som finns för att våra elever ska uppnå bra resultat. Och läsningen är grunden för väldigt mycket inlärning, fortsätter hon.

Programmet Lisbeth testar ska hjälpa henne att utvärdera elevernas förmåga att läsa. Det handlar om att ifrån att se hur elevernas pupiller flyttar sig över texten de läser. Om hur de ljudar bokstäverna eller läser texten. Datorn analyserar elevens läsning utifrån deras ålder.

— Detta är ett verktyg bland flera andra. Nu ska vi utvärdera detta i förhållande till våra gamla metoder. Men jag tror det spar tid så att vi kan sätta in rätt åtgärder för eleven om det behövs

Att lära sig läsa är som en trappa. Vi börjar med att kunna bokstäverna, fortsätter med att sätta samman dem till ord. Och snart kan vi läse hela texter. Sedan läser vi automatiskt texter när vi ser dem och förstår det vi läser.

— Det handlar om att vi ska bli goda medborgare. Vi ska alla kunna ta till oss information för att vara en del av samhället. Och det arbetar jag och mina hängivna kolleger på Frölundaskolan med hela tiden, avslutar Lisbeth Lorné.

Systemet är i bruk på flera andra skolor i Göteborgs Stad. Än så länge på prov.