Arbeten längs Ebbe Lieberathsgatan och Mölndalsvägen, 23 augusti – 15 december

Fotograf:

Publicerad 1 oktober 2021

I samband med bostadsbyggandet som pågår i området utför trafikkontoret i samarbete med Veako ombyggnad av gång- och cykelväg samt p-fickor i området.

4 oktober — 19 november

Snart påbörjas arbetena med gatan mellan Varbergsgatan och Kunskapsskolan utmed Ebbe Lieberhatsgatan enligt markeringen nedan. Arbetena beräknas pågå med start under vecka 40 och pågå ca 6 veckor framåt.

Arbetena innebär ytskiktsarbeten i form av kantsten, p-fickor och övrig stensättning. Detta medför att den östra gångbanan kommer vara avstängd för gående.

För fordonstrafik kommer gatan vara enkelriktad mellan Katrinedalsgatan och Varbergsgatan.