Fjärrvärmearbete på Viktoriagatan och Storgatan, februari – augusti

Fotograf:

Publicerad 11 februari 2022

Göteborg Energi ska under 2022 byta ut ledningarna i fjärrvärmenätet på Bellmansgatan. Detta behöver göras p.g.a. att dom befintliga ledningarna är gamla. Arbetet kommer att utföras februari – augusti, vardagar mellan klockan 07 – 16.

Vid särskilt behov fram till klockan 22.00. Helgen 19/3 – 20/3 kommer det att vara aktivitet dygnet runt i samband med spårstopp.

Trafikpåverkan
Storgatan kommer att vara enkelriktad 21/2 – slutet av april, med endast infart ifrån Haga Kyrkogata. Viktoriagatan kommer att vara helt avstängd för biltrafik 7/3 – 25/3. Därefter kommer Viktoriagatan att vara enkelriktad, med endast infart ifrån Vasagatan fram till augusti 2022. Spårvagnarna kommer att rulla som vanligt. Gång och cykel kommer att kunna ta sig fram som vanligt.