Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020 klockan 14:52 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Coronaviruset: Om simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar

Publicerad 22 oktober 2020

Idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar - simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar - håller öppet. Nedan har vi samlat frågor och svar om våra verksamheter kopplat till corona.

Öppettider

Är simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar öppna?

Idrotts- och föreningsförvaltningens simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar har öppet. Undantaget är Lundbybadet som är stäng för renovering till och med mars 2021. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte ordinarie verksamhet i simhallar, ishallar, sporthallar och liknande.

Vid arrangemang i våra lokaler tillåter vi inte allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer.

Från 1 november gäller undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Kan anläggningarna behöva stänga?

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva stänga anläggningar på grund av personalbrist. Detta kan tyvärr ske med kort varsel.

När förvaltningen tar beslut om vilken/vilka anläggningar som ska stängas prioriterar vi att hålla öppet anläggningar som ligger i socioekonomiskt utsatta områden.

Du hittar information om anläggningen är öppen på anläggningens webbsida.

Träningskort

Kan jag frysa mitt träningskort?

Ja, du kan frysa ditt träningskort. Under perioden mars till och med 31 oktober har du kunnat göra det gratis.

Från och med den 1 november gäller ordinarie villkor för frysningar vilket innebär att du behöver betala 100 kronor för detta. Du kan frysa ditt årskort eller autogirokort i max 60 dagar per år. Om du haft ditt kort fryst gratis med anledning av coronapandemin under perioden mars-31 oktober räknas inte denna tid in i dessa 60 dagar.

Hur gör jag för att frysa mitt kort?

Du fryser ditt kort i receptionen, ringa anläggningen eller skriva till oss via din träningsanläggnings kontaktformulär som du hittar på anläggningens webbplats.

Du kan höra av dig redan innan 1 november för att förlänga din frysning.

Varför är det inte längre gratis att frysa sitt träningskort?

Under perioden mars till och med 31 oktober var det gratis att frysa sitt kort med anledning av coronapandemin.

Tyvärr inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta med detta, särskilt inte då smittan troligtvis kommer att finnas kvar under en lång tid i samhället. Vi har gjort en hel del anpassningar av vår verksamhet för att det ska bli lättare att hålla avstånd till andra och vi rekommenderar exempelvis att du som tränare byter om och duschar hemma.

Får jag som har dagkort träna på andra tider?

Fram till och med 31 oktober är dagkort giltiga alla öppettider. Från och med 1 november gäller ordinarie villkor, det innebär att du som har dagkort endast får träna fram till klockan 14 på vardagar.

Gruppträning

Kan gruppträningspass ställas in?

Ja, vi ställer in gruppträningspass vid personalbrist eller om färre än tre personer är anmälda två timmar innan passet ska börja. Vid inställda pass får du meddelande om detta via sms, senast två timmar innan passets starttid.

Hur många deltagare tillåts på gruppträningspass inne?

Vi har en tillfällig maxgräns på 15 deltagare på våra inomhuspass för att du som deltar ska kunna hålla avstånd till dina träningskompisar.

Har ni några träningspass utomhus?

Ja. Idrott & förenings anläggningar håller gruppträningspass utomhus. Passen är gratis för alla och du behöver inte boka. Läs mer på respektive anläggningens webbsida eller på goteborg.se/aktiveradig.

Du kan också träna gratis med instruktör på fyra av stadens utegym. Läs mer på goteborg.se/aktiveradig.

I Göteborg finns massor av andra möjligheter att röra på sig utomhus. Läs mer om Utomhusmotion på goteborg.se.

Är det någon begränsning på hur många som får delta på utomhusaktiviteterna?

Vi har en maxgräns på 50 personer på gruppträningspassen och instruktioner vid utegymmen.  

Gäller ordinarie avbokningsregler?

Ja. Om du inte kan komma på ett gruppträningspass måste du avboka dig senast två timmar innan passet börjar.

Kan jag byta om och duscha på anläggningen?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man om möjligt byter om och duschar hemma. Detta gäller dock inte om du ska basta eftersom det är viktigt att du är ren innan du kliver in i bastun.

Gym

Gör ni något för att minska smittspridningen i gym?

Vi har förstärkta städrutiner i gymmet. Vi uppmanar också dig som tränar att vara extra noga med att torka av maskiner och redskap i gymmet.

Kan jag byta om och duscha på anläggningen?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man om möjligt byter om och duschar hemma. Detta gäller dock inte om du ska basta eftersom det är viktigt att du är ren innan du kliver in i bastun.

Kan jag fortfarande få stöd av instruktör i gymmet?

Självklart har vi personal på plats i gymmet som du alltid kan vända dig till. Däremot har vi slutat erbjuda (från 16 april) gyminstruktion och träning för unga i gymmet utan medföljande vuxen. Detta för att undvika närkontakt mellan instruktörer och besökare.

Simhall

Är det större risk för att bli smittad i en simhallsmiljö?

Nej, enligt Socialstyrelsen gäller detta vid bassängbad:

“Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.“

Kan jag byta om och duscha på anläggningen?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man om möjligt byter om och duschar hemma. Detta gäller dock inte dig som badar eller bastar eftersom det är viktigt att du är ren innan du kliver i bassängen eller in i bastun.

Ishall

Gäller förbudet om allmänna sammankomster allmänhetens skridskoåkning?

Nej. Förbudet mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställning gäller inte ordinarie verksamhet i ishallar, simhallar, bibliotek, kulturhus och liknande. Det innebär att allmänhetens skridskoåkning genomförs som vanligt, men begränsningar till insläpp kan naturligtvis förekomma för att minska trängsel.

Alla besökare har ett personligt ansvar att hålla avstånd till varandra.

Sporthall

Kan föreningar och privatpersoner boka tid i stadens sporthallar?

Ja, det går att boka och ha aktiviteter i de lokaler som idrotts- och föreningsförvaltningen hyr ut, men vi tillåter inte allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 

Från 1 november gäller undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Dock bör alla som ordnar aktiviteter följa Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, exempelvis om att man bör undvika närkontakt vid idrottsaktiviteter och byta om och duscha hemma om möjligt.

Allmänt

Hur kan jag som besökare bidra till att minska smittspridningen?

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll avstånd till andra när du tränar och byter om.
  • Kan du byta om hemma så gör det. Kom ihåg att duscha innan du ska simma eller basta.
  • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
  • Hosta/nys i armvecket.

Minska smittspridningen och håll dig informerad

Göteborgs Stads information gällande corona.

${loading}