Fastighetskontoret och Framtidenkoncernen klar med avtalet för temporära bostäder i Askimsviken

Publicerad 17 maj 2017

Framtidenkoncernen och fastighetskontoret har tecknat ett arrendeavtal, där Framtidenkoncernen ska bygga, äga och förvalta bostäderna för 10 + 5 år.

Framtidenkoncernen och fastighetskontoret har också tecknat ett blockhyresavtal, som innebär att fastighetskontoret hyr alla bostäderna av Framtidenkoncernen under 15 år till en kostnad på 8 733 274 kr per år. Det medför en hyresnivå på ca 3 550 kr/kvm och år.
Fastighetskontoret är hyresvärd för de temporära bostäderna och sätter hyror och hyr ut dem till de boende utifrån den bruksvärdesvärdering som görs.
Avtalet är en allmän handling. Mer information kan du läsa på Framtidenkoncernens webb.