Bygget av Olskrokens planskildhet påverkar snabbspåret - Angegerdsbanan

Publicerad 22 maj 2018

Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Olskroken planskildhet, en ombyggnad av spårsystemet i Olskroken, Göteborg. Inför byggstart 2018 behöver Trafikverket göra förberedande arbeten.

Trafikverket kommer att utföra spontnings- och pålningsarbeten, rivning av kontaktledningar samt förberedelser för att bygga en ny järnvägsbro.

Fram till vecka 25 kommer arbetet att ske kvällstid mellan klockan 19:00-22:00. Under perioden vecka 26-33 arbetar vi dygnet runt. Störningar i form av buller kommer förekomma under tiden vi arbetar.

Arbetet påverkar spårvägstrafiken i området. Det så kallade ”snabbspåret”, mellan Gamlestadstorget och Drottningtorget, är avstängt i nio veckor från 18 juni. Spårvägsspåret till Redbergsplatsen, från Gamlestadstorget, är avstängt mellan 22-25 juni. För mer information kontakta Västtrafik.

På delar av Ånäsvägen är gång- och cykelvägen avstängd sedan tidigare. Gående och cyklister hänvisas via Stockholmsgatan för att nå Gamlestadsvägen.

Under vecka 25 kommer vi att förstärka bottenplattan på gångbron Fåfängan som förbinder Idrottsgatan och Malmsjögatan över E20. Arbetet beräknas att pågå i cirka sex veckor. För att vi ska kunna arbeta i området kommer delar av busskörfältet i riktning mot centrum, mellan Ånäsmötet och Munkebäcksmotet, att stängs av under arbetsperioden. Vi kommer företrädesvis att arbeta dagtid.