Till innehåll

Ändring i resursfördelningsmodellen efter nämndbeslut

Publicerad 13 december 2018

Under förskolenämndens möte den 12 december fattades beslut om att sänka strukturbeloppet i resursfördelningsmodellen från 10 procent till 7,5 procent av den totala ersättningen.

Resursfördelningsmodellen innehåller två delar, dels ett grundbelopp som är samma för alla barn, dels ett strukturbelopp som innefattar ett antal socioekonomiska variabler och räknas ut enskilt för varje förskola.

Nämndens beslut innebär att grundbeloppet höjs från 90 procent till 92,5 procent. Det betyder att grundbeloppet nu ligger på 92,5 procent av den totala ersättningen för varje barn och strukturbeloppet på 7,5 procent.

Vad detta blir i kronor för varje barn räknas nu om av förskoleförvaltningen för att tas upp på ett extrainsatt nämndsmöte onsdagen 19 december. Handlingarna finns tillgängliga i början av vecka 51.

Yrkande avslogs

Vid nämndsmötet togs även ett yrkande från Alliansen upp. Det handlade om att stoppa införandet av den nya resursfördelningsmodellen för de fristående verksamheterna och att nuvarande modell för ersättningsbelopp till fristående verksamheter skulle gälla även under 2019. Det yrkandet avslogs.

Det innebär att alla förskolor i Göteborg kommer arbeta efter samma resursfördelningsmodell under 2019.

Protokollet från nämndsmötet är ännu inte justerat.

    ${loading}