Spårarbete på Västra Hamngatan, 28 november – 2 december

Publicerad 3 november 2022

Arbete måste utföras på Västra Hamngatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbete kommer främst att utföras nattetid klockan 22.00 – 06.00, men visst arbete kan även förekomma dagtid klockan 07.00-16.00.

Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Hållplatsläge B dras in för bussar och ersätts med en tillfällig hållplats bredvid ordinarie hållplatsläge A. Det kommer att bli begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter vid arbetsområdet.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se.