Asfaltering på Smörkärnegatan, 29 september – 5 oktober

Publicerad 19 september 2022

Vi behöver asfaltera delar av Smörkärnegatan. Arbetet planeras att utföras dagtid klockan 07:00 – 18:00 under perioden 29 september – 5 oktober.

Arbetet innebär kraftigt begränsad framkomlighet på vägen och längre väntetider. Om det är möjligt så minimera transporter under dessa dagar. Gångtrafikanter kommer däremot fram som vanligt.

Vid nederbörd kan arbetet behöva avbrytas och återupptas vid bättre väder.