Gitte Caous blir tillförordnad stadsdelsdirektör under rekryteringsperioden

Fotograf: Beatrice Törnros

Publicerad 8 maj 2019

I samband med att Katarina Othelius nyligen lämnade uppdraget som stadsdelsdirektör beslutade stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda att tillfälligt utse Lotta Sjöberg som tf stadsdelsdirektör. Lotta Sjöberg ska inom kort tillträda uppdraget som förvaltningsdirektör för Konsument- och medborgarservice och därför har nämnden ihop med stadsledningskontoret arbetat för att hitta en lösning som kan gälla under hela den kommande rekryteringsperioden. På ett extra möte den 8 maj utsåg stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg sedan 2016, till tf stadsdelsdirektör även för Örgryte-Härlanda.

- Stadsdelarna står inför stora utmaningar både när det gäller utveckling av verksamheten och hur vi i staden ska organisera arbetet. Vi har nyligen fått två nya förvaltningar, förskola och grundskola, vilket inneburit att stadsdelarnas verksamhetsansvar minskat med nästan 50 procent. Mot denna bakgrunden tror jag det är möjligt och realistiskt att under en begränsad period ha uppdraget som stadsdelsdirektör i båda områden. Under den här perioden kommer jag främst att bidra med ekonomisk analys och verksamhetsstyrning. Vi behöver få kontroll på den ekonomiska situationen stadsdelen befinner sig i. Chefsutveckling är ett annat område jag hoppas kunna satsa på, säger Gitte Caous.