Personliga assistenter lär om lagar och bemötande

Publicerad 7 oktober 2021

Att jobba som personlig assistent är komplext; du har din arbetsplats i någon annans hem och ska förhålla dig till både lagar, etiska dilemman och din egen arbetsmiljö. För att öka kunskapen har en skräddarsydd utbildning tagits fram för dem som är personliga assistenter i förvaltningen för funktionsstöd. I onsdags avslutades den första kursomgången.

När förvaltningen för funktionsstöd gjorde en kompetenskartläggning visade det sig att ungefär hälften av de anställda personliga assistenterna saknar grundutbildning inom vård- och omsorg. Därför har en specialanpassad kurs tagits fram; som innehåller lagstiftning, socialtjänstprocessen, bemötande, värdegrund och arbetsmiljö.

- Det är en otroligt bra och viktig kurs. Jag har fått förståelse över hur allt hänger samman i vårt yrke, inte minst kopplat till lagstiftningen. Vi märkte också att vi redan gör allt det där som krävs – det kändes bra, säger Pär Magnusson, personlig assistent i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad.

Diskuterar dilemman

- Det är speciellt att vara personlig assistent för man har en så nära personlig relation till assistansanvändare, säger Thomas Eklund, metodutvecklare inom personlig assistans på förvaltningen på funktionsstöd.

Han har varit med och tagit fram kursen i samarbete med YRGO, och berättar att innehållet bygger på att diskutera situationer som kan uppstå i vardagen, exempelvis var gränsen går mellan att vara professionell, personligt respektive privat. Ett case som togs upp var hur man ska tänka kring att en person stannade kvar på pizza och ett glas vin efter arbetspasset i familjen där hon var personlig assistent.

- Assistenterna behöver bygga relationer och för att göra det måste du vara personlig. Men man måste dra en gräns till sin privata roll – det är bäst för alla. Detta vänder och vrider vi på i utbildningen, säger Elin Knutsson, lärare på YRGO.

- Med alla casen vi diskuterat har vi fått sätta ord på vad det innebär att vara professionell. Allt utgår från LSS som ju handlar om självbestämmande för assistansanvändaren. I fallet med pizzan blir det ett nej för privata ska vi personliga assistenter inte vara säger, Pär Magnusson.

Mångårig erfarenhet

Pär trycker också på att kursen fyllde en viktig funktion genom att han fick ha en dialog med människor som jobbar inom samma yrke, särskilt eftersom det är ett jobb där du arbetar ensam.
- Du är i någons hem och har ingenstans att gå undan eller prata med en kollega, säger Pär Magnusson.

Deltagarna i den första kursen räknade ut att de tillsammans har jobbat 242 år inom vård och omsorgssektorn. Så det fanns mycket erfarenhet att ösa ur.
- Jag har jobbat som personlig assistent i 17 år men fick ändå mycket ny input av kollegorna och av kursen, säger Pär Magnusson.

Senare i höst startar omgång två av kursen med 20 nya personliga assistenter från förvaltningen för funktionsstöd. Därefter görs en utvärdering som kommer styra hur framtiden för utbildningen ser ut.

FAKTA

Utbildningen för personliga assistenter är initierad av förvaltningen för funktionsstöd och genomförs av YRGO, högre yrkesutbildning inom Göteborgs Stads utbildning. Den ges för 20 deltagare per omgång, består av en heldag och tre halvdagar som tar upp frågorna:

  • Hur skapar jag bra relationer med brukare, anhöriga och kollegor?
  • Hur fungerar svensk lagstiftning och vilken egenmakt har den enskilde?
  • Vad betyder det att ha en bra arbetsmiljö när man arbetar i den enskildes hem?

Utbildningen har finansierats genom centrala personal- och kompetensanslaget som kommunstyrelsen beslutar om inför varje budgetår.