Till innehåll

Förändring av bokning av riksfärdtjänst från 1 september

Publicerad 6 september 2019

Från och med den 1 september är Riksfärdtjänsten Sverige AB att ansvariga för bokning och genomförande av riksfärdtjänstresor åt Göteborgs Stad. Ansökan om riksfärdtjänst hanteras precis som tidigare av trafikkontoret, avdelning serviceresor.

    ${loading}