Trafikkontoret informerar om personuppgiftsincident – för dig som använder färdtjänst

Publicerad 26 augusti 2022

Vi på trafikkontoret har upptäckt att uppgifter om dig som använder färdtjänst har varit tillgängliga för fler personer än som varit behöriga att se dem. Det beror på felaktiga behörigheter i ett av våra fakturasystem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Vi på trafikkontoret har upptäckt och åtgärdat felaktiga behörigheter i ett fakturasystem.

Vi anser att incidenten är allvarlig eftersom sekretesskyddade uppgifter om färdtjänst har varit tillgängliga för obehöriga. Det finns i dagsläget inget som säger att obehöriga har varit inne och sett uppgifterna även om de haft behörighet. Det finns inte heller någonting som tyder på att uppgifterna ska ha spridits.

De felaktiga behörigheterna innebär att fakturor för färdtjänstresor har varit tillgängliga för fler personer än som varit behöriga att se dem. Gruppen inkluderar andra medarbetare på trafikkontoret, konsulter för trafikkontoret och medarbetare på andra förvaltningar inom Göteborgs Stad.

De uppgifter som varit tillgängliga är de uppgifter som syns på din faktura för färdtjänst.

Det vill säga:

  • namn,
  • kundnummer,
  • postadress,
  • datum och adress för resa.

Av fakturan framgår det att du har färdtjänst men ingen information om grunderna för tillståndet.

Har du skyddad identitet eller adress står dina skyddade uppgifter inte med på fakturan, men adresser du rest till med färdtjänst står med.

Så har vi åtgärdat problemet

Vi har stängt av funktionen i fakturasystemet som gjorde att uppgifterna var tillgängliga.

Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att se till att personuppgifter och annan information hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta kundservice via e­post kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

Eller via telefon måndag–fredag klockan 8–12 på telefon 031-368 25 50
Knappval 4 därefter knappval 2.