Så ska språkpengarna användas

Fotograf:

Publicerad 27 april 2021

Långsiktiga satsningar på personal och språkfrämjande arbete. Det blir ett första resultat av de närmare 21 miljoner kronor i statsbidrag som förskoleförvaltningen fick tidigare i år.

I mars 2021 stod det klart att förskoleförvaltningen i Göteborg får närmare 21 miljoner kronor i statsbidrag från Skolverket. Syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som talar ett annat språk än svenska hemma. Nu har förvaltningsledningen beslutat hur pengarna ska användas.

– Vi måste våga satsa långsiktigt, även på anställningar. Det viktigaste i vårt uppdrag är att ge barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga, säger Staffan Lekenstam, avdelningschef för verksamhetsstyrning och utveckling på förskoleförvaltningen.

Långsiktig strategi

Förvaltningsledningen har tagit beslut om en strategi för språkfrämjande insatser som sträcker sig till 2026. Strategin innebär bland annat att anställa språkutvecklande kompetenser som ska stötta förskolorna i Göteborg. Flera projekt som gett goda resultat kommer att förlängas:

  • SOKA, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan, utökas till att omfatta fler förskolor. Insatsen utvecklas för att stärka flerspråkighet och föräldrasamverkan. 
  • Läs hjärta förskola och Läslyftet kommer att omfatta fler förskolor och förankras ännu mer i vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Vi ska också kartlägga vilka andra direkta insatser som kan höja den språkliga kompetensen i svenska hos förskolans personal, säger Staffan Lekenstam.

Anställningar på gång

Förskoleförvaltningen anställer redan nu en utvecklingsledare med inriktning språk och fyra verksamhetsutvecklare som ska arbeta med uppdraget att ge barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Här kan du läsa annonserna:

Ledig tjänst som verksamhetsutvecklare med inriktning språk till förskoleförvaltningen

Lediga tjänster som utvecklingsledare med inriktning språk till förskoleförvaltningen