Avstängningar på Polstjärnegatan och Karlavagnsgatan, 14 november 2022 – 31 maj 2023

Publicerad 10 november 2022

Området kring Polstjärnegatan ska byggas ut för att skapa plats för bostäder och verksamheter. En ny sträckning av Polstjärnegatan (Andromedagatan) ska byggas och ledningsarbeten ska utföras på gatan väster om Lilla Karlavagnsgatan. I samband med detta stängs Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan för motortrafik, gående och cyklister med start 14 november.

Den del som stängs av sträcker sig från Regnbågsgatan och 190 meter västerut längst Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan. Trafiken söderut leds om via Regnbågsgatan och Lindholmsallén. Trafiken norrut leds om från cirkulationsplatsen via Karlavagnsgatan och Myntgatan. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om via Lindholmsallén.

Verksamheter på Polstjärnegatan nummer 4 - 8, till exempel renhållning och leveranser, kommer att kunna nu fastigheterna via anslutningar från väst in på Polstjärnegatan.

Avstängningen startat 14 november. Polstjärnegatans del mellan Regnbågsgatan och ny anslutning på befintliga Polstjärnegatan (vid Max hamburgerrestaurang) beräknas öppna i maj 2023.