Till innehåll

Föräldrarna och skolan är viktiga i arbetet mot droger - Nytt nummer av nyhetsbrevet Leva och Bo i Angered

Publicerad 15 mars 2019

En bra skolmiljö är viktig för att förebygga droganvändning i Angered. Men förändring kan också ske genom att föräldrar träffas och pratar med varandra. I det senaste numret av nyhetsbrevet Leva och Bo i Angered kan du läsa mer om hur Stadsdelsförvaltningen Angered arbetar drogförebyggande.

– Om man vill minska drogmissbruk bland unga har familjer och skolpersonal betydelse-fulla roller, säger Henrik Andersson, samordna-re och socionom på mottagningen Mini-Maria.
Han är ofta ute i skolor och informerar om vilka droger som är vanliga, hur man kan upp-täcka om någon missbrukar och var man kan få råd och hjälp. Andra som ingår i detta arbete är stadsdelsförvaltningen (trygghetssamordning, socialtjänst, skola, fritid, fältassistenter) och även polisen och Kunskapskällar’n.

– Vi har informationsmöten med både skolans personal och elevernas föräldrar. För att alla ska kunna ta del av det som sägs brukar det även finnas tolkar. Det är viktigt att få kunskap om hur det kan se ut – till exempel att det även förekommer missbruk av läkemedel som Tramadol, säger Henrik Andersson.
Men det är också bra om föräldrar bildar nätverk så att arbetet fortsätter även efter ett möte, påpekar han.


– Det får inte bara bli en tillfällig insats. På till exempel Hjällboskolan har familjer fortsatt att träffas och hållit kontakten. Då kan man uppnå förändring – när föräldrar går samman!

${loading}