Lekplatsen vid Glasmästaregatan avstängd

Publicerad 3 januari 2023

Lekplatsen vid Glasmästaregatan, även kallad Päronparken, är avstängd eftersom den håller på att rustas upp.

Under vintern kan upprustningen av lekplatsen periodvis behöva pausas då vädret är för kallt. Det är förbjudet att gå in på lekplatsen även om arbetet inte är igång.

Lekplatsen beräknas vara färdig att öppna för lek i maj 2023.