Till innehåll

Tema demokrati och ökat valdeltagande på Angereds stadsdelsnämnds senaste möte

Publicerad 2 maj 2018

Nämndmötet den 24 april hade tema demokrati och ökat valdeltagande. Dessutom pratade politikerna bland annat om åtgärdsprogrammet mot buller och om överklagande av vite från Skolinspektionen.

Politikerna i Göteborg har bestämt att de som bor i kommunen ska få bättre möjligheter att vara med och bestämma i samhället. Ett sätt att påverka är att rösta. I stadsdelen Angered är det färre som röstar än i andra delar av Göteborg. Stadsdelsförvaltningen ska därför arbeta för att fler ska rösta. Viktigast är att nå dem som får rösta för första gången och personer med utländsk bakgrund.

I Angered finns projektet ”Angered är här”. Det startades av unga personer som bor i stadsdelen. Just nu går 30 personer en utbildning för att bli demokratiambassadörer. Demokratiambassadörerna pratar många olika språk och kommer att vara ute på torgen i stadsdelen och prata med människor om varför det är viktigt att rösta.

Många ungdomar tror inte att deras röster kan göra skillnad och tycker inte att politiker lyssnar, berättade projektsamordnare Radia Al-Masri. Därför vill vi att de ska vara med och få se att det faktiskt spelar roll.

– Det här är jättespännande och jag är väldigt imponerad av ert arbete, sa Yvonne Palm (V). När jag träffar människor i andra kommuner så blir de väldigt intresserade av vad vi gör i Angered. Det är roligt att vi kan vara en förebild för andra.

– Jag är imponerad av ert initiativ, sa nämndens ordförande Ali Moeeni (S). Vi som politiker tycker att det är viktigt att ni ungdomar är med och bygger samhället.

Uppföljningsrapport 1

Fyra gånger om året gör stadsdelsförvaltningen en rapport om hur arbetet går. Eftersom förvaltningen ska spara pengar är det extra viktigt att följa upp. Än så länge har kostnaderna inte minskat så mycket.

Åtgärdsprogram mot buller

Miljöförvaltningen har upprättat ett åtgärdsprogram mot buller. Buller är en av de miljöstörningar som drabbar flest göteborgare varje dag. Politikerna tyckte att förslaget var bra men vill att arbetet mot buller ska drivas förvaltningsöverskridande och att stadsdelarna är med i arbetet.

Politikerna vill också att programmet kompletteras med en beskrivning av åtgärder kopplade till godstrafik, eftersom godstrafiken riskerar att öka genom Angered när Västlänken byggs och att det behövs åtgärder längs barns vägar till och från skola och förskola.

Stadsdelsförvaltningen överklagar beslut om vite

2015 tyckte Skolinspektionen att det fanns brister på Lövgärdesskolan. Skolinspektionen vill att stadsdelsförvaltningen ska betala vite (böter) och en domstol har beslutat att Angered ska betala.

Politikerna tycker inte att skolan ska behöva betala och bestämde att överklaga beslutet en gång till. Politikerna tyckte att det var för kort tid att genomföra Skolinspektionens föreläggande, att skolinspektionen inte tagit hänsyn till situationen på skolan och att förvaltningsrätten inte hade bedömt de aktiva åtgärder som kommit igång. Skolan har jobbat med att rätta till bristerna.

Angereds stadsdelsnämnd överklagar beslut om att utvidga bergtäkt

​Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har bestämt att ett företag ska få utöka en bergtäkt på fastigheten Bingared 3:1 mellan Gunnilse och Olofstorp. Politikerna har bestämt att överklaga det eftersom trafiken skulle öka i området.

Göteborgsförslag om hinderbana på Nytorpsskolan

Alla som bor i Göteborg kan lämna förslag till politikerna på goteborg.se/medborgarförslaget

Elever på Nytorpsskolan har tagit fram ett förslag om att de vill ha en hinderbana bakom skolgården. Då kan de vara ute och röra på sig och andra skulle också kunna använda hinderbanan. Politikerna vill att stadsdelsförvaltningen gör en utredning om förslaget. Politikerna var också glada att eleverna ville vara med och påverka.

– Jag är väldigt glad och stolt över våra elever och lärarna som stöttar dem, sa Yvonne Palm (V).

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En kvinna från Gunnilse ville veta hur arbetet har gått när det gäller en vägdragning vid Angereds kyrka. Tjänstepersonen som arbetar med ärendet är sjuk men förvaltningen lovade att återkomma via e-post till kvinnan.

Elevrådsordföranden på Nytorpsskolan berättade att eleverna vill ha en hinderbana på skolan. Flera politiker tyckte att det var roligt att se förslaget som eleverna hade arbetat fram och att det är bra att de engagerar sig.

En man undrade hur stadsdelen arbetar för att fler ska rösta, särskilt de unga. Nämndens ordförande berättade om projektet Angered är här som handlar om att få ungdomar att vilja rösta.

Övriga ärenden

Dessutom pratade politikerna om:

 • Yttrande till stadsrevisionen utifrån revisionsredogörelse 2017
 • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
 • Överföring av förvaltningscentral redovisningsverksamhet från stadsdelsnämnden Angered till nämnden för Intraservice
 • Utlån och överlämnande av allmänna handlingar till förskolenämnden och grundskolenämnden
 • Ansökan från föreningen Bergums Hembygdsgilles Museisektion om verksamhetsstöd
 • Ersättning av nuvarande hus C vid Bergums skola
 • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
 • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
 • Rapport från stadsdelsdirektören

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2018 sammanträder politikerna i nämnden den 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

  ${loading}