Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 29 maj 2020 klockan 15:41 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Skolvalet är stängt – detta händer nu

Publicerad 16 december 2019

Skolvalet inför hösten 2020 stängde den 15 december. Nu börjar grundskoleförvaltningen gå igenom ansökningarna för att besluta var alla barn ska gå i skolan.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig. Grundskoleförvaltningen har tidigare skickat ut påminnelser både till dem som inte har sökt och till dem som inte har godkänt ansökan.

Även om skolvalet nu har stängt så går det att godkänna den andra vårdnadshavarens ansökan till och med torsdagen den 19 december. Grundskoleförvaltningen kommer att skicka ut påminnelser till de som behöver godkänna ansökan, så att de inte missar det.

Vårdnadshavare godkänner ansökan genom att gå in på den här länken.

Nu börjar arbetet med placeringar

Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen beslutar var eleverna ska gå i skolan. Det arbetet kommer förvaltningen att börja med nu. I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut alla besked. De vårdnadshavare som har sökt skola med e-tjänst får beskeden digitalt. De som har sökt med blankett får beskeden skickade till sig med post.

Om vårdnadshavare inte har sökt skola

Om vårdnadshavare inte har skickat in en ansökan kommer grundskoleförvaltningen att placera barnet på en skolenhet nära hemmet. Du kan läsa mer om det på sidan Antagningsregler (för förskoleklass och grundskola) eller Söka grundsärskola (för grundsärskola).

Vill du veta mer?

Om du har frågor kan du kontakta grundskoleförvaltningen genom att ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se.


    ${loading}