Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Asfaltering av trottoarer och körbana på Makrillgatan, 3 juli - 9 augusti

Publicerad 29 juni 2020

Asfaltering av trottoarer och körbana på Makrillgatan, Arbetet utförs i etapper, under dagtid den 3 juli - 9 augusti mellan klockan 7 – 18.

NCC kommer asfaltera om trottoarer och körbana i området. Arbetet sker i etapper.

  • Etapp 1: Riva bort betongsten och asfalt i gångbana.
  • Etapp 2: Byta utslitna brunnar.
  • Etapp 3: Lägga ny asfalt på körbanan.
  • Etapp 4: Spika ny betongsten och grusjustera.
  • Etapp 5: Lägga asfalt på gångbana.

På körbanan läggs den nya asfalten ovanpå den befintliga, sänkor tas bort och dåligt fall för avrinningen åtgärdas.

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, ta gärna alternativa vägar om möjligt samt att ni inte står med bilen på gatan och vi ber om er förståelse för detta.

Ni som har häck mot vägen, ta gärna en extra koll så inget hänger ut i körbana eller på trottoar för då kan vi inte lägga asfalt där.


${loading}