Byte av vägtrumma på Tuve kyrkväg, 29 augusti - 2 september

Publicerad 29 juni 2022

Vägtrumman på Tuve kyrkväg behöver bytas ut då den är i dåligt skick. Arbetet kommer ske dagtid och till viss del även nattetid.

Arbetet sker till en början både dag- och nattetid från den 29 augusti till och med den 30 augusti. Vägen kommer vara helt avstängd från den 29 augusti klockan 20:00 till och med den 30 augusti 20:00.

Under perioden 1 september – 2 september sker arbetet endast dagtid klockan 07:00 – 16:00. Framkomligheten på vägen kommer då att vara begränsad i båda riktningar för alla typer av fordon under denna period.

Arbetet medför buller.