Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

Publicerad 25 mars 2021

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2021. Idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna.

— Fler elever än i fjol får en plats på den skolenhet de helst vill gå i och fler får något av sina önskemål, säger Malin Vangstad, som är chef för enheten för myndighetsutövning.

Av de ungefär 10 200 elever som får en skolplacering får 85 % av de som har önskat skola sitt första önskemål. Det betyder att de får en plats i den skolenhet de helst vill gå i. 95 % av de som har önskat skola får något av sina önskemål.  

— Det är fler än i fjol som får en placering på en skolenhet de har önskat. Vi har jobbat hårt under året för att skapa fler skolplatser i de områden där det är trångt, för att så många som möjligt ska få en skolenhet de vill ha, säger Malin Vangstad. 

Skolbyte 15-30 april

Även om de allra flesta får en önskad skola, så kommer inte alla att bli nöjda med sin skolplacering. För de som inte är nöjda erbjuder därför grundskoleförvaltningen möjligheten att ansöka om ett skolbyte 15-30 april.  

— Skolbytet är för alla som av olika anledningar inte vill ha den skolplats de har fått. Alla skolbyten sker i mån av ledig plats, vilket betyder att det i vissa skolor endast kommer finnas enstaka, eller inga, lediga platser, säger Malin Vangstad.  

I nästa vecka skickar grundskoleförvaltningen även ut beslut om skolplaceringar i grundsärskola. 

Mer information

Vårdnadshavare som har frågor om sin skolplacering kan ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se

Vårdnadshavare som har önskat skola med e-tjänsten får sina beslut digitalt. Vårdnadshavare som har önskat skola med blankett eller inte önskat skola alls får sina beslut med posten.  Det kan med andra ord ta några dagar innan de vårdnadshavarna får sina beslut. 

Vårdnadshavare som har mobilt bank-id kan se beslutet från ungefär klockan 13:00 idag på https://minaskolval.se/goteborg

Statistik skolplaceringar (fjolårets siffror inom parentes) 

  • Antal elever: 10 200 (drygt 12 000) 
  • Andel som har önskat skola: 80 % (90 %) 
  • Andel som fått sitt första önskemål: 85 % (79 %) 
  • Andel som fått något av sina önskemål: 95 % (87 %) 
  • Andel som inte fått något av sina önskemål: 5 % (13 %)

Du kan läsa mer om grundskoleförvaltningens arbete med årets skolplaceringar på sidan På torsdag skickar grundskoleförvaltningen beslut om skolplacering