Elever på Kvibergsskolan bygger framtidens lekplats

Publicerad 21 december 2021

Tekniktävlingen ”Framtidens lekplats” går ut på att elever ska blicka framåt ungefär 100 år i tiden och designa en lekplats. På Kvibergsskolan deltar årskurs 5 och 6 i tävlingen. Eleverna håller just nu på att bygga modeller av hur de tänker sig att lekplatsen skulle kunna se ut. ”Tänk om någon bygger den här på riktigt”, säger en av eleverna.

Kul, utmanande och pulshöjande lekplats

Jacob är en av lärarna på Kvibergsskolan som är involverad i arbetet med framtidens lekplats.

— Uppdraget är att designa en modell av en framtida lekplats. Lekplatsen ska kunna användas av alla barn och ungdomar och den ska vara kul, utmanande, pulshöjande och uppmuntra till att vara utomhus tillsammans, säger Jacob.

Främja teknikintresse

Tävlingen är ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen, Chalmers tekniska högskola och Tekniska samfundet.

— Det handlar om att främja intresset för teknik hos unga personer. Dels för att fler ska vilja söka sig till Chalmers, men även för att fler ska söka sig till naturvetenskapliga yrken och teknikyrken. Det finns ett stort behov av att fler väljer den banan, säger Jacob.

”Mer än en tävling”

Eleverna får bygga fysiska modeller. Men de får även jobba teoretiskt genom att skriva rapporter om det arbetet de gör. På Kvibergsskolan jobbar man ämnesövergripande inom projektet mellan naturvetenskap och teknik.

— Eleverna förstår att de inte bara ska hitta på en lekplats för skojs skull utan att det finns med i ett sammanhang. De känner att personer som jobbar med lekplatser i Göteborg kanske ser det de gör - det gör dem engagerade, förklarar Jacob.

Om tekniktävlingen

Bidragen till tävlingen ska skickas in senast 22 december och kommer sedan att visas i en utställning.  En digital utställning är öppen för allmänheten från den 17 januari. Från början av februari finns det möjlighet att ta del av utställningen fysiskt på några platser runt om i Göteborg.

Här hittar du mer information om utställningen och tekniktävlingen: Framtidens lekplats år 2121 | Chalmers