Göteborgs Stad medverkar i West Pride 2021

Illustration: Jonas Karner

Publicerad 27 augusti 2021

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför medverkar Göteborgs Stad i West Pride-festivalen.

West Pride är en ideell förening som varje år arrangerar en kulturfestival som lyfter normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Festivalen pågår i år mellan den 27 september och den 3 oktober.

Därför medverkar Göteborgs Stad i West Pride

Göteborgs Stad har tillsammans med övrig offentlig sektor ett ansvar för att allas mänskliga rättigheter blir verklighet. Stadens arbete i förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar, fritidsgårdar och andra kommunala verksamheter handlar ytterst om att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Dessa ser olika ut, men rätten att inte bli diskriminerad är grundläggande.

Göteborgs Stad har sedan starten 2007 deltagit aktivt i West Pride-festivalen. Göteborg ska vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete.  

Stadens verksamheter uppmuntras att på olika sätt att bidra med innehåll till West Prides festivalprogram. Göteborgs Stad finns bland annat på plats i en egen monter i Pride Park, går i Pride Parade under den gemensamma banderollen Göteborg - En stad för alla samt arrangerar aktiviteter som föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang.

Mer information om Göteborgs Stads arbete med hbtq-frågor.

Göteborg flaggar för allas lika värde

Göteborg ska vara en stad för alla, som ett led i kampen för alla människors lika värde hissas regnbågsflaggan runt om i staden. West Prides flaggperiod är i år mellan den 20 september och den 3 oktober.

Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner

Göteborgs Stads alla verksamheter följer de lokala rekommendationer som gäller för Västra Götaland samt de allmänna föreskrifter som kommer från Folkhälsomyndigheten. Göteborgs Stad kommer att meddela om förändringar gällande våra programpunkter, medverkan i Pride Park och Pride Parade samt andra inslag under West Pride 2021.

Festivalinformation uppdateras även på West Prides egen hemsida.