Föreningsverksamhet tillåts på utomhusanläggningar

Publicerad 22 december 2020

Göteborgs Stad ändrar sig och tillåter organiserad föreningsverksamhet på stadens utomhusanläggningar. Dock förblir alla motions- och idrottsanläggningar och möteslokaler inomhus stängda tillsvidare både för allmänhet och bokad verksamhet.

Tisdag 22 december kom Folkhälsomyndigheten med förtydliganden gällande vilka kommunala verksamheter/idrottsanläggningar som bör omfattas av de rekommendationer myndigheten tillsammans med regeringen annonserade fredag 18 december. Enligt förtydligandet bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas igång om det sker på ett smittsäkert sätt.

Bollplaner och bandybana öppna för föreningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen och Got Event har därför beslutat att det från och med 28 december är okej att bedriva organiserad föreningsverksamhet på de bollplaner som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen och på bandybanan på Ruddalens idrottscentrum. Så länge träning sker på ett smittsäkert sätt. Omklädningsrummen är stängda, men toaletterna hålls öppna. Detta gäller bara bokad föreningsverksamhet, alltså inte privatpersoner.

Inomhusanläggningar stängda för allmänhet och uthyrning

I övrigt är all verksamhet för alla åldrar fortsatt inställd i alla inomhusanläggningar som drivs eller hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen och Got Event, det vill säga simhallar, motionscentrum, sporthallar, ishallar och mötes- och festlokaler. Enda undantaget är att lokalerna är öppna för yrkesverksamma idrottare.

Besluten gäller tillsvidare, men som kortast till söndag 24 januari.

Bollplaner upplysta kvällstid

För att uppmuntra till fler spontana fysiska aktiviteter utomhus och som en trygghetsskapande åtgärd kommer belysningen tillsvidare att vara tänd kvällstid på ett tiotal bollplaner i staden. Detta gäller alla dagar i veckan från klockan 16 och framåt. Tiden då belysningen släcks kan variera mellan 21.30 och 22.30.

Det innebär att om planerna inte är bokade är det fritt fram att använda dessa för spontanidrott i små grupper och på ett smittsäkert sätt. Detta gäller på Backavallen, Blidvädersplan, Färjenäsplan, Flatåsplan, Gamlestadsvallen, Gunnaredsplan, Härlanda Park matchplan, Karl Johans torg och Majvallen.

Dessa planer snöröjs inte och under perioder när planerna är snötäckta släcks belysningen. Du hittar information om vilka planer som snöröjs vintern 2021 på bok.goteborg.se.