Spårarbeten i Olskroken 11 juni - 15 augusti

Publicerad 24 maj 2022

Den betongplatta som ligger under spårvagnsspåren i Olskroken är sliten och behöver bytas så att bussar och spårvagnar kan köra i spåren. Arbetet kommer att ske under sommaren när det lite färre personer som åker spårvagn.

Arbetsområdet är från Redbergsplatsen ner till rondellen bortanför P-huset i Olskroken. De spårvagnslinjer som går denna sträcka kommer att ersättas med buss. Ersättningsbussarna kommer att gå i samma körfält som alla andra fordon. Bussarna som trafikerar området kommer att gå som vanligt, men även de i samma körfält som andra fordon.

Eftersom det kommer att gå många bussar i fordonskörfälten kommer gatuparkeringarna längst sträckan att tillfälligt stängas av under byggtiden. Vi kommer att hänvisa till parkeringshus och parkeringar på sidogator. Arbetena kommer främst att ske kontorstid 7–18. De kan såklart periodvis innebära buller, men vi gör vad vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Du som går och cyklar kommer fram som vanligt.

Arbetena startar 11 juni och pågår till 15 augusti.