Ny skola på Hisingen – en mötesplats för skola, kultur och idrott

Fotograf: Hanna Brage

Publicerad 28 maj 2021

Den 26 maj sattes den första spaden i marken på Blackevägen 1 i Lundby. Här ska en ny skola för årskurs 7-9 byggas. Elever från Ryaskolan och Svartedalsskolans grundsärskola var med och representerade eleverna i staden. Skolans namn blir Lundbyskolan. Elevrådet på Ryaskolan har tyckt till om det beslutade namnet – och arbetat fram egna förslag på namn.

Elevrådet på Ryaskolan tog fram flera olika förslag till namn på skolan. Förslagen presenterades för kulturnämndens namnberedning, det vill säga en grupp politiker i kulturnämnden som lämnar förslag på namn som övriga politiker i kulturnämnden ska fatta beslut om.

Namnberedning tyckte att elevrådets förslag var intressanta och bra, men ville ha ett namn med en större koppling till stadsdelen. De frågade eleverna vad de tyckte om namnet Lundbyskolan.

- Lundbyskolan är ett bra namn, lätt att komma ihåg och det är tydligt var skolan ligger. Vi tycker att det var en bra idé att elever fick vara med och bestämma, säger eleverna i elevrådet på Ryaskolan.

Johanna Pettersson, utbildningschef för utbildningsområde Hisingen var på plats under första spadtaget.

-Lundbyskolan kommer var en mötesplats för skola, kultur och idrott. Här kommer elever och unga mötas, både i skolan och på fritiden. Här kan vi ge elever en undervisning av hög kvalitet, en spännande lärmiljö och meningsfull fritid, säger Johanna Pettersson.

Fakta: Om Lundbyskolan

Lundbyskolan kommer att vara en skola för årskurs 7-9.

När skolan är klar i slutet av 2023 har den plats för över 600 elever i både grundskola och grundsärskola.

Kulturskola, två stora idrottshallar och en bevarad aula från 50-talet kommer också finnas på Lundbyskolan.