Renovering av bro på Knapegårdsvägen, juni – september

Publicerad 14 juli 2022

Bron på Knapegårdsvägen över gång- och cykelbanan behöver renoveras, eftersom räcken och kantbalkar är i dåligt skick och är i behov av att bytas ut. Arbetet utförs mellan juni och september, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

Framkomligheten på vägen kommer vara begränsad. En av de två filerna stängs och trafiken regleras med hjälp av trafikljus. Gång- och cykelbanan under bron kommer vara öppen som vanligt.

Gång- och cykeltrafikanter samt boende i närområdet kan komma att uppleva buller från arbetet.