Läsoteket - för ökad läslust hos barnen

Fotograf: Frida Winter

Publicerad 3 mars 2021

I dagarna lanseras en digital plattform där den som möter barn och familjer i sin verksamhet får stöd och inspiration i arbetet med att främja läsglädje. Läsoteket erbjuder idéer, verktyg och metoder för att stimulera barns språkutveckling och läslust.

En liten stunds läsning betyder mycket. Barn som läser regelbundet lyckas enligt forskningen bättre i skolan. Läsningen har också betydelse för barns välbefinnande, sociala kompetens och framgång senare i livet.         

En plattform för att stötta yrkesverksamma

Läsoteket är en digital plattform där yrkesverksamma inom till exempel förskola, familjecentral, bibliotek eller mödra- och barnhälsovården kan hitta inspiration, verktyg och metoder för att uppmuntra till läsning i hemmet och stimulera barns läsglädje.

Alla som möter barn och familjer i sitt arbete har en fantastisk möjlighet att bidra till att fler barn får tillgång till berättelser, böcker och läsning, säger Bodil Alvarsdotter, bibliotekskonsulent för barn och unga. Och med Läsoteket kan de få lite hjälp på traven.

Satsningen är ett samarbete inom Göteborgs Stad

Läsoteket har tagits fram av folkbiblioteken i Göteborg i samarbete med personal inom förskola, öppen förskola och bvc och är en del i kraftsamlingen Staden där vi läser för våra barn. Syftet med satsningen är att stötta yrkesverksamma så att de lättare kan ta steget fullt ut i det läsfrämjande arbetet tillsammans med vårdnadshavarna.

-Om vi kan öka den gemensamma kunskapen om betydelsen av tidig språkstimulans och läsupplevelser bidrar vi till att fler barn får uppleva läsglädje, och får bättre möjligheter till en god start i livet, säger Malin Omland, processledare för Staden där vi läser för våra barn.

För mer information

Den 5 mars kan du delta i en gratis webbsänd presentation av Läsoteket via Facebook. Anmäl dig här: (13) EDGR: Öppna dörrar för läsning med Läsoteket | Facebook

Här hittar du Läsoteket.

Kontakt

Malin Omland, processledare för mobiliseringen "Staden där vi läser för våra barn"  skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlik stad.
malin.omland@forskola.goteborg.se

Bodil Alvarsdotter, bibliotekskonsulent barn och unga, kulturförvaltningen
bodil.alvarsdotter@kultur.goteborg.se