400 år av grönska – Göteborgs gröna kulturarv i samtid och framtid

Publicerad 4 juni 2021

Idag fyller Göteborg 400 år. Det vill park- och naturförvaltningen fira genom att hylla grönskan som växt fram i göteborgarnas parker, alléer och naturområden sedan stadens grundandes 1621. Och presenten? 400 gröna år - en treårig djupdykning in i Göteborgs gröna kulturarv, kunskap om grönskans värde och satsningar på livsmiljöer för kommande generationer.

Med jubileumssatsningen 400 gröna år vill vi inspirera till att besöka våra gröna platser både fysiskt och digitalt genom att sprida kunskap och engagera göteborgarna i våra gröna livsmiljöers viktiga funktioner, berättar Lisa Brunnström som är planeringsledare på park- och naturförvaltningen och projektledare för förvaltningens jubileumssatsning 400 gröna år.

Förskolebarn skapar sin plats i Bergkristallparken genom initiativet Grönt rum

Foto: Lo Birgersson
Grönt rum, som är en del av jubileumssatsningen 400 gröna år, har arrangerats i samarbete med kulturförvaltningens konsulenter och förskoleförvaltningens kultursamordnare. Vid första tillfället har barn från förskolor runt om i Tynnered fått skapa sin egen färgglada och naturnära plats i Bergkristallparken.

Grönt rum skapar möjlighet för förskolebarn att upptäcka och utforska sitt gröna närområde med hjälp av konstnärliga uttryck och verktyg, förklarar Lisa.

Under dagen fick barnen bland annat lära sig om berget som funnits i flera miljoner år, träden som kan bli över hundra år och blommorna och gräset som lever mer i nuet. Klippor och stubbar målades, kojor byggdes och vindspel hängdes upp i träden. Barnen fick också så frön av ängsblommor och lära sig om hur detta bidrar till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parken.

Och barnens kreationer – de kommer finnas kvar i parken för alla att besöka så länge naturen tillåter. Under dagen planterades ett äppelträd i parken som precis som barnen är 4 år gammalt, ett träd de kan se växa i takt med dem själva.

Fram till 2023 kommer fler träd att planteras eller få utmärkelsen jubileumsträd på olika platser i Göteborg för att uppmärksamma trädens viktiga funktion. Förhoppningen är att barnen ska få växa upp med äppelträdet och att det ska sprida glädje och vara en påminnelse om trädens och grönskans värde, berättar Lisa.

Om Bergkristallparken

Bergkristallparken är en mångfunktionell park i Västra Göteborg. Närmaste hållplats är Bergkristallsgatan och Beryllgatan. I parken ligger en 460 m2 actionyta i betong där du kan åka kickbike, skateboard, BMX och inlines. Här finns också basketplan, fotbollsplan och bouleplan. I det intilliggande parkhuset drivs sommarcafé med uteservering och här finns också en scen som kan användas för såväl spontana aktiviteter som planerade föreställningar.

Läs mer om Bergkristallparken.

Park- och naturförvaltningens övriga jubileumssatsningar

Läs om Göteborgs Stads samtliga jubileumssatsningar.